Organisationsutveckling

Vi hjälper er att nå era mål effektivt och hållbart genom analys, kartläggning och skräddarsydda lösningar.

Vad erbjuder vi?

Vi på lauras erbjuder organisationsutveckling som är skräddarsydd för det sociala arbetet. Socialtjänsten, HVB-hem, öppenvård och andra myndigheter och organisationer. Genom att investera i organisationsutveckling kan ni ta er verksamhet till nya höjder och uppnå era mål på ett effektivt och hållbart sätt.

Hur vi arbetar

Vi kommer att analysera och kartlägga er verksamhet för att kunna förstår de specifika utmaningar ni står inför och erbjuder skräddarsydda lösningar för att överkomma dem samt följer er genom hela implementeringsarbetet.

Förbättra effektiviteten

Optimera era processer och arbetsflöden för att maximera produktiviteten och minimera onödiga kostnader. Vi hjälper er att identifiera flaskhalsar och implementera förbättringar som leder till snabbare och smidigare verksamhet samt mer verksamma insatser och processer.

Stärka samarbetsförmågan (teambuildning):

Främja en innovativ kultur som samarbete och har öppen kommunikation inom er organisation. Vi arbetar med era team för att bygga starka relationer, främja kunskapsdelning och skapa en atmosfär av ömsesidig tillit.

Utveckla ledarskapet

Vi på Lauras kommer även att analysera era ledare för att kunna stärka dem och därigenom förse verksamheten med bättre ledarskap som alla personer i verksamheten kan få stöd och hjälp av. Det ledaren kommer utvecklas i är bland annat deras ledarskapsförmågor såsom förmåga att inspirera, motivera och leda teamen till framgång.

Har du frågor eller behöver du hjälp?

Vi förstår att varje organisation är unik. Därför skapar vi skräddarsydda lösningar som passar era specifika behov och utmaningar. Vi anpassar oss till er organisationsstruktur, kultur och arbetsmetoder för att säkerställa att ni får maximalt värde av våra tjänster.

Har du frågor eller behöver du hjälp?

Vi förstår att varje organisation är unik. Därför skapar vi skräddarsydda lösningar som passar era specifika behov och utmaningar. Vi anpassar oss till er organisationsstruktur, kultur och arbetsmetoder för att säkerställa att ni får maximalt värde av våra tjänster.