Kunskapsbasen

Genom att signa upp dig med hjälp av din mejl kommer du att kunna ta del av all kunskap och artiklar vi lägger upp.

Krishanteringens psykologiska aspekter!

I tider av kris och svåra händelser är det mänskligt att reagera på olika sätt. De psykologiska aspekterna av krishantering spelar en avgörande roll när det kommer till att förstå, bemöta och stödja individer som drabbats. Stress, ångest och trauman kan utlösa en rad känslomässiga och psykologiska reaktioner som kräver empati, normalisering och adekvata copingstrategier. Att erbjuda ett känslomässigt och psykologiskt stöd under dessa omständigheter är inte bara viktigt, det är också en nyckelkomponent för att främja individernas återhämtning och resiliens på lång sikt.


Läs mer

Stressens påverkan på barns utveckling!

Familjer är komplexa ekosystem där medlemmarnas välbefinnande och dynamik är starkt sammankopplade. Stress är en obestridlig del av det moderna livet och påverkar alla åldersgrupper. När det kommer till barn, är deras utveckling och välmående särskilt känsliga för de påverkningar som stress kan ha. Detta kunskapsbrev kommer att utforska hur stress påverkar barn och hur familjer kan hantera och mildra dess potentiella negativa effekter.


Läs mer

Unga och riskbeteenden!

Jag vill ta tillfället i akt att diskutera ett viktigt ämne som påverkar våra ungdomar – riskbeteende inom ämnet beroende och missbruk. Det är ingen hemlighet att många ungdomar idag konfronteras med möjligheten att experimentera med substanser och riskfyllda beteenden, och det är av yttersta vikt att vi som samhälle är medvetna om dessa utmaningar och aktivt arbetar för att förebygga dem.


Läs mer

Våldets konsekvenser på barnen

I dagens kunskapsbrev vill vi belysa ett viktigt ämne som berör många samhällen runt om i världen, barn som bevittnar våld. Hur påverkar detta barnen? Idag är det olagligt att låta barn bevittna våld, trots detta är det fortfarande alldeles för många barn som inte har ett tryggt hem att komma hem till efter skolan. Ett hem där mamma, pappa, syster, bror eller annan närstående blir utsatt för våld.


Läs mer

Stöd under separation och skilsmässa.

I livets komplexa väv av relationer och förändringar kan vägen leda oss till platser vi aldrig förväntade oss. En sådan väg kan vara den som innebär separation och skilsmässa, en utmanande resa som testar både känslomässig motståndskraft och praktiskt samarbete. När familjer står inför detta skede av förändring är det avgörande att hantera det på ett sätt som inte bara tar hänsyn till de inblandades vuxnas behov och önskemål, utan också skyddar de mest sårbara i denna process, det vill säga barnen.


Läs mer

Prenumerera på vårat kunskapsbrev!

Prenumerera på vårat kunskapsbrev som handlar om allt ifrån hot och våld på arbetet till ledarskap och organisationsutveckling. Genom att prenumerera på kunskapsbrevet kommer du få nya kunskaper varje vecka! Du kommer lära dig om hot och våld på arbetsplatsen, Coping-strategier, personlig utveckling m.m. Det kommer finnas nya teman varje månad men kunskapen kommer till dig varje vecka!