Handledning med Lauras

Vi erbjuder handledning till arbetsgrupper, ledningsgrupper samt våldshandläggare för utveckling av kompetenser och metoder.

Handledning

Lauras erbjuder er både grupphandledning och enskild handledning, vi erbjuder processhandledning samt ärendehandledning beroende av ert behov. Ärendehandledning finns också att tillgå när det kommer till våldsärenden samt inom organisationsutveckling.

Processorienterad handledning som är vanligast är en öppen grupphandledning som syftar att deltagarna kan lyfta fram det som känns viktigt för trivseln och effektiviteten på arbetsplatsen för tillfället. Det hjälper deltagarna att växa som människor och arbetsgruppens samlade kompetens att utnyttjas effektivt. Deltagarna får möjlighet att strukturerat dela erfarenheter i gruppen. Processinriktad grupp­handledning har ett brett användningsområde, inklusive trygghet och utveckling i yrkesrollen, samarbete inom arbetsgruppen och i företaget, samt bemötande gentemot kund/klient/patient. Vinsterna med processinriktad grupphandledning är många för ditt företag. I arbetsgruppen stärks teamkänslan och deltagarna får en ökad förståelse för varandras personligheter och hur de ser på sin egen roll. Erfarenheten visar att det leder till ett bättre samarbete som i sin tur gör att medarbetare stannar kvar samt främjar nyrekrytering av kompetent personal.

Socionom

Annelie

Annelie är en erfaren interimchef inom socialtjänstens barn- och ungdomssektor med gedigna kunskaper inom det sociala arbetet. Främst våld i alla dessa former. Men även ledarskapet i den personalintensvia och komplexa organisation som Socialtjänsten är. Hon har lång erfarenhet och en djup förståelse för medarbetarnas och klienternas utmaningar och behov. Annelie brinner för att främja deras välbefinnande och utveckling. Hon utvecklar förtroendefulla relationer och är en skicklig kommunikatör och stödresurs för dem som behöver.

”Särskilt bra att handledaren varit tydlig och satt bra ramar för tillfällena. Låtit oss ventilera vad vi behöver och fångat upp med någon form av åtgärdsförslag. Även positivt att tagit med olika teoretiska perspektiv kopplat till våra ärenden.”

– Annika Markos Nilsson, Myndighet funktionsnedsättning, Järfälla kommun

”Handledaren är kunnig inom socialt arbete och kan tydligt berätta om kunskaper och metoder samt vad man kan ta med sig i sitt arbete som socionom”

– Anonym

”Det har funnits tid för att uttrycka tankar och känslor samt tid för att analysera olika situationer. Vi har inte fastnat i negativitet eller ältande utan handledaren har hjälpt oss vidare och gett oss verktyg att hantera saker.”

– Daniella, Myndighet funktionsnedsättning Järfälla kommun

Har du frågor eller behöver du hjälp?

Går du i tankarna att utbilda dig genom oss? Tveka inte om att höra av dig, vi svarar på alla dina fBehöver du eller ditt team handledning för att utveckla kompetenser och arbetsmetoder? Tveka inte. Kontakta oss så inventerar vi ert behov tillsammans.rågor och funderingar. En handläggare ringer upp dig för att skräddarsy din utbildning.

Har du frågor eller behöver du hjälp?

Behöver du eller ditt team handledning för att utveckla kompetenser och arbetsmetoder? Tveka inte. Kontakta oss så inventerar vi ert behov tillsammans.