Förbokade one-to-one möten

ReVåld – Förbokade one-to-one möten är en utbildning med flera lektioner som riktar sig till personer som exempelvis arbetar inom socialtjänsten och skola. För att kunna hantera hotfulla och aggressiva personer behöver du ha rätt kompetens för att situationen inte ska eskalera.

Erbjudande

Just nu erbjuder vi vårt utbildningsprogram (Start 1/7-24) till ett rabatterat pris av 5999:- (Ord. pris 20 450:-).

Anledningen till prisreduktionen är att vi nu vill samla in värdefulla kundreferenser och recensioner som kan hjälpa oss att ytterligare finslipa och förbättra vår utbildning.

Genom att delta i programmet nu, får du inte bara tillgång till kvalitativ utbildning till ett lägre pris, du blir även en del av vår strävan efter att ständigt förbättra och anpassa innehållet för att möta våra deltagares behov på bästa möjliga sätt.

Dina åsikter och feedback är oerhört viktiga för oss.

Mer om utbildningen

Utbildning riktar sig till dig som jobbar inom människobehandlande yrken där du möter personer i förbokade one-to-one möten. Detta kan t.ex. vara i socialtjänsten, skolan, polisen eller hälso- och sjukvården.

Utbildningen tar cirka 7 veckor i anspråk med start 1 juli 2024, med en planerad tidsåtgång på cirka 1-2 timmar varje vecka, utöver det till kommer seminarium och enskild handledning. Du får tillgång till en modul i taget, efter genomförda inlämningar och kunskapstester för att vi ska kunna säkerställa att du har lärt dig det du behöver för att kunna möta potentiellt hotfulla personer i ditt dagliga arbete. Efter godkänd och avslutat utbildning kommer du få ett kurs intyg som bevis på dina nya kunskaper.

Utbildningens olika delar

Efter avslutad utbildning ska du kunna

Förstå och tillämpa rättsliga principer:
Deltagarna ska kunna definiera olika typer av våld, förstå principen om delaktighet och integritetsprincipen, förståelse för kraven på en medarbetare i offentligverksamhet, och tillämpa legalitets- och proportionalitetsprinciperna för att på sikt kunna utveckla effektiva förebyggande strategier mot våld.

Identifiera och analysera orsaker och påverkansfaktorer till våld: Deltagarna ska förstå de känslomässiga och sociala drivkrafterna bakom våldsbeteende, effekterna av spärrsänkare och destabilisatorer, och hur samhället kan spela en roll i att förebygga våld genom inkluderande gemenskaper och utbildningsinitiativ.

Förstå och hantera konfliktdynamik:
Deltagarna ska kunna förstå konfliktens natur, identifiera och analysera tidiga stadier av konflikter, navigera genom konfliktens faser, tillämpa olika hanteringsstrategier, och förbättra sina kommunikationsfärdigheter för att effektivt hantera och lösa konflikter.
Utveckla självkännedom och copingstrategier för stresshantering:
Deltagarna ska kunna identifiera och utveckla olika copingstrategier, förstå och använda kroppsspråk effektivt i kommunikation, samt använda självkännedom för att förbättra beslutsfattande under stress och utveckla flexibla anpassningsstrategier.
Förstå och utveckla en effektiv lärplattform inom organisationen:
Deltagarna ska kunna identifiera och ha en förståelse implementeringsprocessen av nödvändiga resurser, förstå vikten av kultur av öppenhet och reflektion, samt engagera ledningen för att stärka och förbättra lärandeprocessen och arbetsprestationer genom effektiva lärandesessioner och reflektionsmodeller.
Effektivt planera och genomföra One-to-One möten:
Deltagarna ska förstå vikten av att tillämpa kunskaper för att planera och genomföra möten, skapa och använda manus möten för att skapa förutsägbarhet, samt upprätthålla och förbättra relationer genom effektiva uppföljningsstrategier efter möten.

Motivationsföreläsning

Denna föreläsning ger en inblick i vår kurs Revåld – Förbokade one-to-one-möten

”I denna kurs om konflikthantering och konfliktstilar har jag fått viktig kunskap som man behöver förstå när det gäller konflikter och dess olika stadier. Bra att vi får reflektera över oss själva och hur vi hanterar konflikter och hur andra gör det. Kursen skapar förståelse för oss själva och hur andra kan hanterar olika situationer och hur man kan lösa dem i tid”

– Jenny Ekberg Utb. Usk.

”Viktig föreläsning, tydliga genomgångar av stegen och trösklarna mellan dem.”

– Anonym Studentmedarbetare

Har du frågor eller behöver du hjälp?

Vi är här för dig! Tveka inte om att kontakta oss. Vi ser fram emot att höra från dig och hjälpa dig på bästa möjliga sätt.

Har du frågor eller behöver du hjälp?

Vi är här för dig! Tveka inte om att kontakta oss. Vi ser fram emot att höra från dig och hjälpa dig på bästa möjliga sätt.