Familjer är komplexa ekosystem där medlemmarnas välbefinnande och dynamik är starkt sammankopplade. Stress är en obestridlig del av det moderna livet och påverkar alla åldersgrupper. När det kommer till barn, är deras utveckling och välmående särskilt känsliga för de påverkningar som stress kan ha. Detta kunskapsbrev kommer att utforska hur stress påverkar barn och hur familjer kan hantera och mildra dess potentiella negativa effekter.

Prenumerera på vårat kunskapsbrev!

Prenumerera på vårat kunskapsbrev som handlar om allt ifrån hot och våld på arbetet till ledarskap och organisationsutveckling. Genom att prenumerera på kunskapsbrevet kommer du få nya kunskaper varje vecka! Du kommer lära dig om hot och våld på arbetsplatsen, Coping-strategier, personlig utveckling m.m. Det kommer finnas nya teman varje månad men kunskapen kommer till dig varje vecka!